ποιοι ειμαστε

Φυτεύοντας ένα δέντρο σπέρνουμε την ελπίδα του μέλλοντος

 • Η ΑΖΑ – Arid Zone Afforestation NPO είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία υλοποιεί συνεχείς αναδασώσεις σε ξηρές, ημίξηρες και ερημικές περιοχές, εφαρμόζοντας το σύστημα φύτευσης SAFE TREE, δωρεάν για την κοινωνία με την χρηματοδότηση χορηγών και δωρητών.

 • Η ΑΖΑ μπορεί επίσης να υλοποιεί έργα αναδάσωσης οπουδήποτε, εφαρμόζοντας το σύστημα φύτευσης SAFE TREE για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να το χρηματοδοτήσει.

 • Η ΑΖΑ μπορεί να προμηθεύει οποιονδήποτε ανά τον πλανήτη, με το κατάλληλο μοντέλο του συστήματος SAFE TREE ο οποίος σκοπεύει να το εφαρμόσει μόνος του.Περισσότερα

δραστηριοτητες

ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

 • Συνεχείς αναδασώσεις σε ξηρές και ερημικές περιοχές.
 • Έργα δασοκαλλιέργειας για τροφή ανθρώπων και ζώων.

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ

 • Άντληση νερού από την ατμόσφαιρα.
 • Ανάπτυξη κατάλληλων μυκόρριζων.
 • Πιλοτικά επιστημονικά έργα αναδάσωσης στην έρημο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ

 • Δημιουργία φυτωρίων για παραγωγή δενδρυλλίων.
 • Δημιουργία μονάδων παραγωγής compost.
 • Δημιουργία μονάδων παραγωγής εξαρτημάτων για το SAFE TREE.

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Οικολογικά προϊόντα

 • ​​​​​​​​​​​​​​Κάδοι Ανακύκλωσης
 • Τασάκι παραλίας
 • Αυτοποτιζόμενες γλάστρες
 • SAFE TREE - Τυποποιημένα Μοντέλα

Εργα

/images/projects/5/africa.png

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:22px"> <strong>Η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει ως επί το πλείστον τις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικά αυτές που βρίσκονται στη ζώνη κάτω από τη Σαχάρα.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Οι ένδεκα υποσαχάριες χώρες που απεικονίζονται παρακάτω αποφάσισαν, συμφώνησαν και δεσμεύτηκαν σε πρώτη φάση να υλοποιήσουν ένα πράσινο τείχος με δένδρα από την μια άκρη της Αφρικής <strong>(Senegal)</strong> μέχρι την άλλη <strong>(Djibouti)</strong> για να σταματήσουν την ερημοποίηση και να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή.</span></p> <p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px"><strong>Μέγα Πράσινο Τείχος για τη Sahara και τη Sahel</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><img data-cke-saved-src="/images/projects/5/africa2.png" src="/images/projects/5/africa2.png" title="africa great wall" class="img-responsive"></span></p><p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Μήκος:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>8.500 km&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Πλάτος:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>100 km&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Εμβαδόν:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>850.000 km<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Φυτά για φύτευση (το ελάχιστο):&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>20 δισεκατομμύρια τεμάχια</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><br></p><p style="text-align:justify"> <span style="font-size:18px">Σε δεύτερη φάση, ή ίσως και ταυτόχρονα, σκοπεύουν να μετατρέψουν ολόκληρη τη Sahel, <strong>5 εκατομμύρια km2</strong> σε μια ζώνη δασοκαλλιέργειας φυτεύοντας <strong>150 δισεκατομμύρια δένδρα</strong> παράγοντας τροφή για ανθρώπους και ζώα καταπολεμώντας έτσι την φτώχια, την πείνα, την κακή διατροφή και τη μετανάστευση.</span></p> <p style="text-align:justify"><br></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Για καλύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση του σκοπού, ίδρυσαν και οργάνωσαν ένα παναφρικανικό φορέα με την παρακάτω ονομασία:</span></p><p style="text-align:justify"><br></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Name:&nbsp; &nbsp;<strong>PAGGW - PanAfrican Agency for the Great Green Wall</strong></span></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">URL:&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong><a data-cke-saved-href="http://&nbsp;www.grandemurailleverte.org" href="http://&nbsp;www.grandemurailleverte.org">http://&nbsp;www.grandemurailleverte.org</a></strong></span></p><p style="text-align:justify"><br></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Κάθε χώρα από τις 11 προαναφερόμενες ίδρυσε τη δική της <strong>National Agency for the Great Green Wall</strong> η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του τείχους που αφορά τη χώρα αυτή.</span></p><p style="text-align:justify"><br></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Η <strong>ΑΖΑ – Arid Zone Afforestation NPO –</strong> στο εξής <strong>ΑΖΑ</strong>, είναι σε συνεχή επαφή με όλους αυτούς τους φορείς συζητώντας τις συνθήκες και τους όρους συνεργασίας για την υλοποίηση του πράσινου τείχους.</span></p><p style="text-align:justify"><br></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Η <strong>ΑΖΑ</strong> μπορεί να συμμετάσχει με δυο τρόπους. Ο ένας είναι να υλοποιεί έργα αναδάσωσης σε συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες και με τη σύμφωνη γνώμη του σχετικού εθνικού φορέα της κάθε χώρας. Ο άλλος είναι να εμπλέκει τους ντόπιους στην υλοποίηση του σκοπού προμηθεύοντας τους με τα κατάλληλα μοντέλα του SAFE TREE ώστε να φυτεύουν δέντρα σε εκτάσεις κοινές που ανήκουν στην κάθε κοινότητα.</span></p><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:18px">10 εκατομμύρια άνθρωποι από 100 δέντρα ο καθένας, ισοδυναμεί με 1 τρισεκατομμύριο δένδρα.</span></strong></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">​​​​​​​Με αυτό τον τρόπο η <strong>ΑΖΑ</strong> εμπλέκει ολόκληρη την ανθρωπότητα στο να συμμετέχει στην φύτευση δένδρων χρηματοδοτώντας μόνο το κόστος παραγωγής <strong>των μοντέλων του SAFE TREE</strong>. Οι επιστήμονες προτείνουν στην ανθρωπότητα να φυτέψει <strong>2 τρισεκατομμύρια δένδρα</strong> σε ξηρές και ερημικές περιοχές για να σώσει τον πλανήτη από την υπερθέρμανση, αυτό όμως δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την συμμετοχή των κατοίκων στις περιοχές αυτές.</span></p><p style="text-align:justify"><br></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px"><strong>Συμμετέχοντες</strong></span></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Όλα τα κράτη γύρω από την έρημο Σαχάρα.</span></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>Algeria, Burkina Faso, Benin, Chad, Cape Verde, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Libya, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Gambia και Tunisia.</strong></span></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Προσφάτως όλα τα κράτη της Αφρικής στηρίζουν το έργο αυτό.</span></p> <p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px"><strong>Υποστηρικτές</strong></span></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από πολλές τοπικές και διεθνείς οργανώσεις μεταξύ των οποίων και οι παρακάτω:</span></p><ul style="margin-left:40px"><li style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>AUC</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;African Union Commission</span></li><li style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>EU</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; European Union</span></li><li style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>WB</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;World Bank</span></li><li style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>GM</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Global Mechanism of UNCCD</span></li><li style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>UNCCD</strong>&nbsp; &nbsp; United Nations Convention to Combat&nbsp; Desertification</span></li><li style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>UNEP</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;United Nations Environment Programme</span></li><li style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>ICRAF</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;World Agroforestry Center</span></li><li style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>FAO&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>Food and Agricultural Organization&nbsp;</span></li><li style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>AMU&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Arab Maghreb Union</span></li><li style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>GEF</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Global Environment Facility</span></li></ul><p style="text-align:justify"><br></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Και πολλοί άλλοι ανά τον κόσμο.</span></p><p style="text-align:justify"><br></p>

/images/projects/6/simiri.png

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:22px"><strong>Η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει ως επί το πλείστον τις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικά αυτές που βρίσκονται στη ζώνη κάτω από τη Σαχάρα.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Η <strong>ΑΖΑ – Arid Zone Afforestation NPO</strong>, στο εξής <strong>ΑΖΑ</strong> μαζί με τον <strong>National Agency of the Niger</strong> για το <strong>Μέγα Πράσινο Τείχος</strong> συμφώνησαν, υπέγραψαν το σχετικό συμφωνητικό, αποφάσισαν και ξεκίνησαν να οργανώνουν την υλοποίηση ενός έργου αναδάσωσης με τα παρακάτω δεδομένα</span></p> <p style="text-align:justify"><br><span style="font-size:18px">Τοποθεσία:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>Commune of Simiri – State of Niger – Ήπειρος Αφρική</strong></span></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Έκταση:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>2,5 Km<sup>2</sup></strong> -&nbsp; δυόμιση τετραγωνικά χιλιόμετρα</span></p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Δέντρα για φύτευση:&nbsp;&nbsp;<strong>100.000 τεμάχια</strong> – εκατό χιλιάδες τεμάχια</span></p> <p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Tο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια έκταση δασοκαλλιέργειας, με οργανική καλλιέργεια κοντά στο χωριό <strong>Simiri</strong> και ταυτόχρονα να εκπαιδεύσουν τους κάτοικους να φυτεύουν δένδρα χρησιμοποιώντας <strong>τα μοντέλα του συστήματος φύτευσης SAFE TREE</strong>.</span></p> <p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της φύτευσης θα προσκαλούν κατοίκους από άλλα χωριά του κράτους και θα τους εκπαιδεύουν πως να χρησιμοποιούν το σύστημα φύτευσης <strong>SAFE TREE</strong>.</span></p> <p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Μελλοντική τους πρόθεση είναι να δημιουργούν μια έκταση δασοκαλλιέργειας κοντά στο κάθε χωριό καταπολεμώντας την φτώχια και την κακή διατροφή με τη συμμετοχή ολόκληρου του λαού και τη χρήση του συστήματος <strong>SAFE TREE</strong>.</span></p> <p style="text-align:justify"><br></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">Όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει στα έργα καλύπτοντας το κόστος ενός αριθμού <strong>μοντέλων του SAFE TREE</strong> προοριζόμενων στο να διανεμηθούν στους κατοίκους της περιοχής. </span></p><p style="text-align:justify"><br></p>

/images/projects/1/penteli-4.jpg

<p style="text-align:justify">Μεγάλες εκτάσεις γύρω από την Αθήνα έχουν επανειλημμένα καεί τις τελευταίες δεκαετίες, ως επί το πλείστον εξαιτίας της ανθρώπινης απροσεξίας. Αυτές οι εκτάσεις πρέπει να αναδασωθούν για την ευημερία των επόμενων γενεών. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με ανθρώπινη παρέμβαση. Η <b>AZA</b> ξεκίνησε το έτος 2010 να υλοποιεί μερικώς το έργο αυτό. Επειδή η έκταση είναι τεράστια και είναι ανάγκη να φυτευτούν 5 εκατομμύρια δέντρα, το έργο δεν έχει όρια χρόνου. Κάθε φορά που η <b>AZA</b> συλλέγει ένα επαρκές ποσό από δωρεές ή χορηγίες, αναδασώνει μια ανάλογη έκταση εφαρμόζοντας το σύστημα φύτευσης <b>SAFE TREE</b>, με μηδενικό πότισμα. </p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:8px">​​​​​​​</span>Εξαρτάται από τη δική σας ζωτική συνεισφορά το να συνεχίσει.</p>

Επικοινωνηστε Μαζι Μας

 • Ιερά Οδός 294, 12243 Αιγάλεω Αττική Ελλάδα
 • Tel.:+30 2104251030