Ατμοσφαιρική Ρύπανση: επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της δημόσιας υγείας διεθνώς, αποτελεί «η ρύπανση του αέρα», η οποία στη σύγχρονη εποχή είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, κύρια πηγή της περιβαλλοντικής αέριας ρύπανσης είναι οι βιομηχανίες, οι καυστήρες θέρμανσης, τα μέσα μεταφοράς, καθώς και τα τεχνικά έργα.

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί ένα σοβαρό υγειονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, γιατί τα αέρια που τη ρυπαίνουν, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως την υπερθέρμανση της γης, αναπνευστικά προβλήματα και άλλα προβλήματα υγείας.

Ειδικότερα, η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται κυρίως από:

  • Το διοξείδιο του θείου (SO2), το οποίο παράγεται κατά την καύση στερεών και υγρών καυσίμων, ενώ παράλληλα, μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του θείου ελευθερώνονται στον αέρα και κατά τις εκρήξεις των ηφαιστείων.
  • Τα οξείδια του αζώτου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία των βενζινοκινητήρων. Με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, από τα οξείδια του αζώτου παράγεται και όζον, που είναι ερεθιστικό αέριο.
  • Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), το οποίο προέρχεται κυρίως από τις καύσεις στους κινητήρες των αυτοκίνητων και είναι δηλητήριο.
  • Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το οποίο παράγεται κατά την καύση στερεών και υγρών καυσίμων.
  • Διάφοροι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι είναι συστατικά των καυσίμων που διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα, χωρίς να καούν και είναι πολύ βλαβεροί.
  • Αιωρούμενα σωματίδια, όπως για παράδειγμα η αιθάλη (σκόνη άνθρακα, κάπνα) και η σκόνη, που προέρχονται κυρίως από τα τεχνικά έργα και τα ηφαίστεια.

Όπως είναι γνωστό, η περιβαλλοντική ρύπανση είναι άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, η πρόοδος των οποίων εκτός από σημαντικά οφέλη που προσφέρει στην ανθρωπότητα, έχει επίσης και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην υγεία των ανθρώπων.

Για παράδειγμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει ιστορικά αλλά  και σύγχρονα κτίρια και μνημεία, με κύρια υπεύθυνη για αυτές τις καταστροφές την όξινη βροχή. Επίσης, μπορεί να ξεράνει τα φυτά ή  να περιορίσει την ανάπτυξή τους, όπου πάλι, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από την όξινη βροχή, αλλά σε αυτή την περίπτωση σημαντική  είναι και η συνεισφορά  από τους ρύπους  που υπάρχουν στον αέρα. Παράλληλα, άλλη μία συνέπεια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η αιθαλομίχλη, η οποία μειώνει την ορατότητα, ενώ όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, το κυριότερο σύστημα που προσβάλλεται στον ανθρώπινο οργανισμό είναι το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, όπως είναι: η βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων, η χρήση εναλλακτικών  καυσίμων όπως το υδρογόνο και η αιθανόλη, ο έλεγχος των καυσαερίων και ειδικά των εκπομπών τους στα αυτοκίνητα και στις βιομηχανίες, η αξιοποίηση της τεχνολογίας αντιρύπανσης, όπως είναι τα φίλτρα καυσαερίων, η βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία των ΙΧ  αυτοκινήτων, η σωστή συντήρηση των κινητήρων των αυτοκινήτων και των καυστήρων των καλοριφέρ, η δημιουργία περισσότερων πάρκων και χώρων πρασίνου με δεντροφύτευση όλων των ελεύθερων χώρων στις πόλεις και αναδάσωση στα βουνά για την παραγωγή οξυγόνου και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.

Εν τέλει, γίνεται κατανοητό ότι για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, δεν απαιτείται μόνο η λήψη σημαντικών μέτρων, αλλά κυρίως η σωστή εφαρμογή τους, και κατ’ επέκταση η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, οι οποίοι αποτελούν και  τη βασική πηγή πρόκληση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αρθρογράφος: Δίπλα Αικατερίνη (Arid Zone Afforestation)

 

 

Η σημασία των δασών και ο ρόλος του ανθρώπου

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας, παρά την εκάστοτε αδιαφορία που δείχνουμε κατά καιρούς. Συγκεκριμένα, το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος, είναι πρωταρχικής σημασίας, τόσο για την υγεία του, όσο και για την ανάπτυξη και ευημερία του.  Ωστόσο, παρατηρείται μία παράλογη καταστροφή του περιβάλλοντος, με υπεύθυνο τον ίδιο τον άνθρωπο. Η άγνοια, η αδράνεια, σε συνδυασμό με τις διάφορες δραστηριότητες του, οδηγούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος.

Μολονότι, με την έννοια φυσικό περιβάλλον εννοείται η φύση γύρω μας, τα δέντρα, το νερό, ο αέρας, το φως και γενικότερα όλα αυτά τα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για να ζήσει ο άνθρωπος, παρατηρείται μια καταστροφή αυτού του «μεγάλου σπιτιού», κάτι που θα πρέπει να αλλάξει, διότι τα θετικά στοιχεία τα οποία μας παρέχονται είναι πολύ σημαντικά.

Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα είναι η «καταστροφή των δασών». Κάθε χρόνο, παρατηρείται μία αύξηση των περιστατικών, όπου τεράστιες εκτάσεις δασών εξαφανίζονται, είτε λόγω πυρκαγιών, είτε από εκκοπή ξυλείας, είτε από εκχερσώσεις για οικόπεδα, αεροδρόμια κτλ.

Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το δάσος είναι ένα σύνολο πολυσύνθετο με δική του ζωή και με ξεχωριστή θέση, ρόλο και σημασία μέσα στη φύση και με τεράστιες δυνατότητες, που θα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά.

Ειδικότερα, τα δάση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, διότι παράγουν το απαραίτητο και αναντικατάστατο για την ζωή μας οξυγόνο, και συγχρόνως δεσμεύουν το επικίνδυνο για την ζωή διοξείδιο του άνθρακα, ενώ αποτελούν και πηγή τροφίμων, φαρμάκων και καθαρού νερού, απαραίτητο στοιχείο για τον άνθρωπο και κατ’ επέκταση για τη διαβίωσή του. Επιπρόσθετα, παρέχουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, την υδροδότηση, τον έλεγχο των πλημμύρων, καθώς και την προστασία από τη διάβρωση του εδάφους και της απερήμωσης. Παράλληλα, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός σταθερού κλίματος του πλανήτη και του περιβάλλοντος, ενώ είναι και ζωτικής σημασίας, όπως προαναφέρθηκε, για την επιβίωση και την ευημερία των ανθρώπων.

Ο άνθρωπος συνδέθηκε με το δάσος από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του πάνω στη γη και μάλιστα στενότατα, καθώς, του εξασφάλισε τροφή, στέγη, προστασία, ψυχαγωγία και εργασία. Του πρόσφερε την απαραίτητη ξυλεία, τα καυσόξυλα και τα άλλα δασικά προϊόντα (καρπούς, ρετσίνι κ.ά.) για τη διαβίωση και την πρόοδό του, ενώ του έδωσε επίσης και ευκαιρίες και δυνατότητες για κοινωνικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις και απασχολήσεις για την πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική του άνοδο.

Το δάσος, στο πέρασμα των αιώνων, συνεχίζει να προσφέρει όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, παρά τη συμπεριφορά του ανθρώπου, γεγονός που μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πολύτιμη και αστείρευτη φυσική πηγή ζωής, συμβάλλοντας στην προστασία του και κατ’ επέκταση παίρνοντας σημαντικά μέτρα για τη διασφάλισή του, ξεκινώντας με την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία και την προσφορά των δασών, αλλά και γενικότερα, όλου του φυσικού περιβάλλοντος.

Αρθρογράφος: Δίπλα Αικατερίνη (Arid Zone Afforestation)

Humans on the verge of causing Earth’s fastest climate change in 50m years

A new study published in Nature Communications looks at changes in solar activity and carbon dioxide levels over the past 420 million years. The authors found that on our current path, by mid-century humans will be causing the fastest climate change in approximately 50 million years, and if we burn all available fossil fuels, we’ll cause the fastest change in the entire 420 million year record.

The study relates to a scientific conundrum known as the faint young sun paradox – that early in Earth’s history, solar output was 30% less intense than it is today, and yet the planet was warm enough to have a liquid ocean. A stronger greenhouse effect due to higher carbon dioxide levels in the atmosphere may be one explanation.

Over time, solar output has grown stronger, and atmospheric carbon dioxide levels have fallen due to an effect known as “weathering” of rocks and an increase in plant life. The authors of this study found that over the past 420 million years, the slow heating of the sun and slow decline of the greenhouse effect have roughly offset each other, leading to a fairly stable long-term global climate.

Follow the link to learn more: https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2017/apr/17/humans-on-the-verge-of-causing-earths-fastest-climate-change-in-50m-years

How solar became the world’s best hope for a post-fossil fuel energy system

Just a few years ago experts the world over, bemoaned the prohibitive cost of solar power. But today it is widely considered to be the best and most affordable hope for decarbonising the world’s energy system.

Solar prices are down 62% in the last eight years, according to a recent Bloomberg analysis, and on track to beat the cost of coal within a decade. In fact, it’s already achieved that milestone in more than 30 countries, according to the World Economic Forum.

“All aspects of solar power generation are getting cheaper with scale,” says Dr Jonathan Marshall, an analyst at the Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

“A larger market means there is more enthusiasm to improve module technology, that there is more research taking place to increase invertor lifetimes and that ‘soft’ costs such as financing, site planning and installation are tumbling as experience grows.” This is echoed by Professor Keith Barnham of Imperial College London, who singles out the Chinese government for “funding bigger production lines and new supply chains.”

The enormous fall in silicon solar panel prices at the beginning of the decade was, according to Professor, “mainly down to Chinese government and investors funding bigger production lines and new supply chains.”

Learn more herehttp://energydesk.greenpeace.org/2017/04/14/how-solar-power-cost-price-cheap/

Millions of native oysters to be returned to the Solent

New project aims to restore what was once Europe’s largest oyster fishery, off the south coast of England. Millions of native oysters are to be put into the Solent, once the site of Europe’s largest oyster fishery.

The five-year project aims first to restore a thriving oyster population to the waters between the south coast and Isle of Wight. Oyster beds provide habitat for many other species and the shellfish filter vast volumes of water – 200 litres per oyster – helping to clean up pollution. Once re-established, significant oyster fishing could resume.

A million young oysters will be put into the Solent in 2017, in places where they cannot be legally fished. A further 10,000 are being put in special cages in harbours, from where they can send out larvae.

Oysters have been fished in the UK since at least Roman times and at its peak in the 1920s 40 million oysters were eaten each year, with the abundance leading to the mollusc being known as a poor man’s food. But by the 1960s this had fallen to 3 million oysters a year.

The population in the Solent crashed again recently, with the annual catch falling from 200 tonnes in 2007 to just 20 tonnes in 2011 – about 250,000 shells – and oyster fishing was banned in the Solent in 2013. “It’s a perfect storm of overfishing, habitat destruction, dredging, climate change, disease, invasive species and quite possibly pollution,” said Preston, a marine biologist at the University of Portsmouth who is monitoring the project.

Read more here: https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/20/millions-of-native-oysters-to-be-returned-to-the-solent

 

Rivers vanishing into thin air: this is what the climate crisis looks like

The Slims river in northern Canada gained infamy, not for its fishing or pristine waters, but for vanishing in a matter of four days in May 2016. The river – which stretched up to 150 meters at its widest points and averaged depths around three meters – lost its water source to another nearby river during a period of intense melting affecting one of Canada’s largest glaciers. As a result, the Slims was reduced to a trickle in less than a week.

We can now add river piracy to the growing list of unexpected, dramatic and tragic consequences of human-caused climate change. Although this is the first observed case of river piracy, it likely won’t be the last.

Such a rapid transformation of the river alters more than just the physical geography and ecosystems of one of Canada’s most majestic and ecologically sensitive regions. It also affects local Indigenous communities.

Read more here: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/21/rivers-vanishing-thin-air-climate-crisis#img-1

Road verges ‘last refuge’ for plants – conservation charity

Roadside verges are becoming the last refuge for some of the rarest wild flowers and plants in the UK, according to a conservation charity. Plantlife is calling for better management of grassy verges to preserve a wealth of different flowering plants. It says road margins are a haven for wild plants that have been lost from the countryside.

Some wild plants, such as wood calamint and fen ragwort, are now found naturally only on road verges. The charity says such plants can be brought back from near extinction, with conservation management. But it says even endangered plants on verges deemed nature reserves have been mown or cleared.

For too long road verges have been thought of as “dull, inconsequential places that flash by in the wing mirror,” said Dr Trevor Dines of Plantlife.

“Sadly, road verges have been woefully disregarded for decades and are increasingly poorly managed for nature,” he added.

“Some exceptionally rare plants including fen ragwort and wood calamint are only hanging on thanks to the existence of some remaining well-managed verges.

“But we must not get complacent – only genuine management for nature will safeguard these and other plants from extinction.”

Read more here: http://www.bbc.com/news/science-environment-39670191

, , , , , , ,

Forest Does Not Only Absorb CO2 But Affects Cooling Of Earth Too

Researchers have found out that forest and trees do not only absorb the carbon dioxide emissions of the world, but they cool the Earth in other ways too. The study, which was published in the journal “Nature Climate Change”, has stated that lawmakers and legislators should really think about the forest and what they are doing to them. Trees and the forest affect the climate change big time as they affect not only the atmosphere but other parts of the world too, said the authors of an international study.

After collecting the meteorological data and the data satellites the scientists found out that there is a big difference between the farming areas and the forested areas. The cooling effects in plain fields are lower than in the areas with trees and in the forest. That was not a surprise for the researchers at all. “Forests play a more important role in cooling the surface in almost all regions of the Earth than was previously thought,” said study co-author Kaiguang Zhao, assistant professor of environment modeling and spatial analysis at The Ohio State University. “This really affirms the value of forest conservation and protection policies in the fight against climate change,” Zhao added.

What was shocking was the forest and the trees also cool down the mid and lower altitude levels of the Earth as much as how they cool the higher areas.

Read more here: http://www.sciencetimes.com/articles/11250/20170329/forest-does-not-only-absorb-co2-but-affects-water-cycle-too.htm